El-jour

021-4704210

Larmsupport

021-144770

FASTIGHET

Vi bygger kompletta el- och säkerhetslösningar för bostäder, kontorskomplex och kommersiella lokaler.

Entreprenad el- och säkerhetslösningar för fastigheter

Varje fastighet ställer unika krav på el- och säkerhetslösningen. Vi kan allt från uppgradering av elsystemet i gamla fastigheter till nyinstallation i kontorsfastigheter och kommersiella lokaler. Gemensamt för alla våra jobb är högsta säkerhet, tillförlitlighet och spårbarhet.

Vi har kunskap att designa kompletta helhetslösningar för hela byggnader och bestånd. Vi har samtidigt storleken för att mobilisera tillräckligt många skickliga elektriker för att leverera tillförlitligt vid större uppdrag. Vi erbjuder också specifika el- och säkerhetslösningar för butikskedjor.

En viktig del av vårt uppdrag är att underhålla befintliga elsystem så att elsäkerheten bevaras under lokalens livslängd. Vi är också specialister på att anpassa och modifiera ellösningen i fastigheten utifrån kundens behov.

RA Gruppen - Varje fastighet ställer unika krav på el- och säkerhetslösningen

RA Gruppen arbetsförlopp fastighetsprojekt

ANBUD/STARTMÖTE Vid stora förfrågningar får kunden ett anbud, ansvarig projektledare håller startmöte och ansvarar för projektets genomförande.  PROJEKTERING/PLANERING Vi tar fram ett komplett underlag för projektets omfattning baserat på kundens krav och önskemål.  UTFÖRANDE/LEVERANS Alla leveranser sker enligt upparbetade kvalitetsrutiner, uppföljning av projektstatus sker fortlöpande.  SLUTBESIKTNING/SLUTPROV Beroende på leverans eller tjänst utförs slutbesiktning eller slutprov för att säkerställa att alla krav är uppfyllda. SERVICE/JOUR/GARANTI Service under ordinarie arbetstider till alla kunder, 24 timmars jour enligt avtal samt garanti upp till 5 år enligt branschstandard.

Kontakta oss...

Ring oss:

021-470 42 10

Ring vårt journummer dygnet runt:

021-14 47 70

Skicka e-post till oss:

fastighet@ragruppen.se

...eller så kontaktar vi dig!

Tack för ditt meddelande! Vi kommer snart att höra av oss till dig.

Ett fel inträffade, var vänlig försök igen.

RA Gruppen erbjuder dygnet-runt-jour

Jour 24/7

Vi erbjuder dygnet-runt-jour för akuta ärenden. Vi är garanterat på plats inom 4 timmar, årets alla dagar. 


RA:s bilar är alltid på väg. Du har säkert sett våra servicebilar i och kring Västerås. Inte undra på med 90 bilar alltid på väg till eller från kunderna. Våra bilar är kompletta ”rullande elcentraler”, fullt bestyckade med alla de verktyg och den elutrustning som krävs för att lösa alla uppgifter snabbt och effektivt. Vi besöker gärna även ditt hem för att hjälpa till med din el- eller säkerhetslösning!

Journummer 021-14 47 70