El-jour

021-4704210

Larmsupport

021-144770

OM RA GRUPPEN
- mer än 25 år i branschen

RA Gruppen är en snabbväxande koncern inom elteknik och säkerhet. Utifrån vår bas i Mälardalen betjänar vi kunder över hela landet. Vi hjälper företag och privatpersoner med allt från elinstallation och elservice till säkerhet, lås och industriell automation.

Våra kunder återfinns inom alla delar av industrin och näringslivet. För att vägleda kunderna till rätt tjänster och specialister hos oss har vi delat in vårt företagserbjudande i fyra kategorier: industri, fastighet, butik och infrastruktur. Vi har även ett brett el- och säkerhetserbjudande till privatpersoner.

Med över 100 medarbetare på fem lokalkontor har vi räckvidden som krävs för att utföra både små och stora uppdrag över hela landet. Vi växer snabbt och har ökat vår personalstyrka från bara fyra personer så sent som 2012. Vår tillväxt sker både organiskt och genom strategiska förvärv av handplockade företag som breddar vårt erbjudande, vår kompetens och vår förmåga att betjäna kunder lokalt. 

Samtidigt värnar vi starkt om att bevara det mindre företagets fördelar: att behålla våra korta beslutsvägar, att fortsätta bygga personliga relationer med kunderna och att snabbt och smidigt kunna lösa deras problem. Vi verkar för att vara i framkant genom att ständigt utveckla vår personal och våra företag genom nytänkande, mod, framåtanda och hjärta.

HISTORIEN OM RA GRUPPEN
SEDAN 1997

Historien om RA Gruppen är historien om en ovanligt hängiven entreprenör, som inledde sin framgångsrika karriär i mycket unga år. En framgång som bygger på en osviklig vilja att sträva framåt och alltid hitta de bästa lösningarna för alla kunder.

Robert Alriksson vara bara 15 år när han startade sitt första RA-bolag 1997. Uppvuxen på bondgård var han van vid elteknik och problemlösning från barnsben. Hans vilja att lösa problem blev startskottet för den betydande el- och säkerhetskoncern RA Gruppen är i dag – och som befinner sig i ständig utveckling framåt.

Det hela började när Roberts mormor skulle installera ett larmsystem i sitt hus. Robert erbjöd att hitta ett företag för att installera larmet, men insåg snart att han kunde göra jobbet bättre själv. För att köpa materialet krävdes dock ett företag, vilket Robert då startade. Resten är, som man brukar säga, historia.

Karriären tog fart ordentligt 2000 när den då 18-årige Robert inledde samarbeten med Tele2 och NCC Telecom kring underhåll och utbyggnad av mobilnät. 2004 firade den unge entreprenören nästa triumf då han började installera larm i Lidls butiker i Sverige. Ett uppdrag som 2009 utökades till att även omfatta elteknik.

2010 beslutade Robert att expandera för att möta den ökade efterfrågan. Han sökte medarbetare som var beredda att ta eget ansvar och som kunde leda uppdrag. Här grundlades det kvalitetstänkande som genomsyrar RA Gruppen, och en kraftig tillväxt följde som på bara fem år, 2012–2017, ökade RA Gruppens personalstyrka från 4 till över 100 personer.

Den snabba utvecklingen fortsätter än i dag, både organiskt och genom förvärv. Men tillväxten tillåts aldrig ske på bekostnad av Robert Alrikssons ursprungliga ambition: att alltid hitta den allra bästa el- eller säkerhetslösningen för varje enskild kund.

RA Gruppen startades 1998 av Robert Alriksson.


RA Gruppen AB är moderbolag i koncernen som består av ett antal bolag verksamma inom el, säkerhet, lås och fastigheter. Vi verkar primärt i Mälardalsregionen men har även rikstäckande uppdrag.